Τρία Μοναστήρια Ρέθυμνο
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-86201-17 | Εργοστάσιο ζωωτροφών: 28310-86233 | φαξ: 28310-51838
e-mail: asear@asear.gr