ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΣΕΑΡ Α.Ε

 

2012 2013 2014 2015                      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

2015 Σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης
2016 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία