Αγροτική Συναιτεριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνης

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

Το Πυρηνελαιουργείο ευρίσκεται στο Μελιδόνι ου δήμου Γεροποτάμου, επεξεργάζεται την ελαιοκομική περίοδο κατά μέσο όρο περίπου 35.000 τόνους ελαιοπυρήνα.

Στο Πυρηνελαιουργείο έχει επίσης κατασκευασθεί και λειτουργεί και μία μονάδα διαχωρισμού της εκχυλισμένης ελαιοπυρήνας σε ψίχα και ξύλο για την καλύτερη εκμετάλλευση της ελαιοπυρήνας με τεχνολογία την οποία έχει αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία. . Η ψίχα με προσμίξεις που γίνονται και μετά από πελετοποίηση, μετατρέπεται σε μια εξαιρετική ζωοτροφή, το δε εναπομένον ξύλο ένα εξαιρετικό καύσιμο.


ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΕΑΡ Α.Ε.

Σήμερα   η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η ακόλουθη.


Ε.Γ.Σ.  Ρεθύμνης           86%

Ε.Γ.Σ. Μυλοποτάμου    14%


H Α.Σ.Ε.Α.Ρ.  είναι μια καθαρά βιομηχανική εταιρεία  η οποία έχει σε  λειτουργία   την μονάδα του εργοστασίου ζωοτροφών στα Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου  και το Πυρηνελαιουργείο  στο Μελιδόνι  του δήμου Γεροποτάμου
Ο ετήσιος κύκλος  εργασιών   είναι   της τάξης των 18.000.000  και είναι συνεχώς αυξανόμενος. Η εταιρεία απασχολεί 54 εργαζόμενους εκ των οποίων οι εννέα  είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνει δε κατά
την χειμερινή περίοδο περίπου  έξι  εργαζόμενους εποχιακής απασχόλησης και  για έξη μήνες.
Η Α.Σ.Ε.Α.Ρ.      Α.Ε.  συμμετέχει 
α. Στην Εταιρεία  ΕΝΩΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  η οποία δραστηριοποιείται  στον τομέα της ενέργειας με την κατασκευή ενός Αιολικού πάρκου ισχύος  2,4  M.W.
β Στην συνεταιριστική εταιρεία παρέμβασης γεωργικών εφοδίων  Α.Ε. με την επωνυμία  AGRO.
γ Στην εταιρεία  φορτοεκφορτώσεων  ΓΕΡΑΝΟΣ –ΑΣΕΑΡ 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 21825250000Επικοινωνία 

 

 


Αγροτική Συναιτεριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνης
English Ελληνικά

Ζωοτροφές | Πυρηνελαιουργείο
Στοιχεία επικοινωνίας
Τρία Μοναστήρια
Ρέθυμνο
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-86201-17
Εργοστάσιο ζωωτροφών: 28310-86233
φαξ: 28310-51838
e-mail: asear@asear.gr


Powered by: Σχεδιασμός Ιστοσελίδων EnterTheWeb EnterTheWeb  | Copyright © 2024 Ρέθυμνο Κρήτης