Αγροτική Συναιτεριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνης

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΣΕΑΡ ΑΕΣ ΑΣ

Η ΑΣΕΑΡ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσφατη σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ 9677/16-08-07) είναι:

Γλεντζάκης Ιωάννης Πρόεδρος
Σαρρής ΜιχαήλΑντιπρόεδρος
Σηφάκης Γεώργιος  Μέλος
Πατένας Γεώργιος    Μέλος
Λίτινας Εμμανουήλ     Μέλος

Η Γενική Διεύθυνση και διαχείριση όλων των εργασιών της εταιρείας έχει ανατεθεί στον Κουταλά Αλέξανδρο

Επικοινωνία

 

 

 

 

 


Αγροτική Συναιτεριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνης
English Ελληνικά

Ζωοτροφές | Πυρηνελαιουργείο

Στοιχεία επικοινωνίας
Τρία Μοναστήρια
Ρέθυμνο
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-86201-17
Εργοστάσιο ζωωτροφών: 28310-86233
φαξ: 28310-51838
e-mail: asear@asear.gr


Powered by: Σχεδιασμός Ιστοσελίδων EnterTheWeb EnterTheWeb  | Copyright © 2024 Ρέθυμνο Κρήτης